Архив на категория: Новини

УС на НБС СЕБТ свиква ОС

                     НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ СЕРВИЗ ЕЛЕКТРОННА И БИТОВА ТЕХНИКА София 1510, ж.к. “Хаджи Димитър”, бл. 136, вх. В; тел/факс:  02 945 67 51  e-mail: nbs_set@mail.bg  www.nbs-set.com   ДО ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА НБС СЕБТ Управителният съвет на сдружението, проведе заседание … Има още

„ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ – IV“ – Плевен, 4 ноември 2017 г.

Покана до всички колеги, сервизиращи lcd техника Уважаеми колеги, НБС СЕБТ, организира на 4 ноември 2017 г. “Техническа конференция –IV” в гр. Плевен в залата на х. Кайлъка. Тема на техническата конференция: 1. Връзване на LCD телевизор с компютър, БУУТ … Има още

Заседание на УС, КК и КС

НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ СЕРВИЗ ЕЛЕКТРОННА И БИТОВА ТЕХНИКА·   София 1510, жк “Хаджи Димитър”, бл. 136, вх. В; тел/факс: +359 2 945 67 51 e–mail: nbs_set@mail.bg www.nbs–set.com     Изх.№..00052017 До членовете на УС   До членовете на КК   … Има още

„ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ – III“ Плевен 22 април 2017 г.

РЕШЕНИЕ на УС на НБС СЕБТ от заседанието проведено на 17.03.2017 г. НБС СЕБТ да проведе „Техническа конференция – III “ в гр. Плевен на 22 април 2017г. Техническата конференция ще бъде проведена в залата на хотел Кайлъка. Темата на … Има още

НБС-СЕБТ • Виж темата – „ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ – III“ Плевен 22 април

НБС-СЕБТ • Виж темата – „ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ – III“ Плевен 22 април 2017 г. РЕШЕНИЕ на УС на НБС СЕБТ от заседанието проведено на 17.03.2017 г. НБС СЕБТ да проведе „Техническа конференция – III “ в гр. Плевен на 22 … Има още

Дневен ред на заседанието

НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ •СЕРВИЗ ЕЛЕКТРОННА И БИТОВА ТЕХНИКА• Изх.№ 002/10.01.2017 ДНЕВЕН РЕД I. Изработване на Програма за провеждане на УС на сдружението. В програмата трябва да залегнат минимални задължителни мероприятия на УС за годината 2017 г. 1. Провеждане на УС … Има още

Консултативно заседание на УС на НБС СЕБТ

НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ •СЕРВИЗ ЕЛЕКТРОННА И БИТОВА ТЕХНИКА• Изх.№ 001/10.01.2017 ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС, КК и КС Уважаеми колеги, На 16 януари свиквам консултативно „заседание“ на УС от 9.00 ч. в зала на х.Акорд. Колеги, лошите метеорологични условия в страната … Има още

Курс за работа с озоноразрушаващи и парникови газове в хладилна и климатична техника

    Колеги, От 07 до 09.12.2016 г. се провежда курс за работа с озоноразрушаващи и парникови газове в хладилна и климатична техника в гр. Пловдив в сградата на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР. ПЛОВДИВ гр. … Има още

Покана за провеждане на Общо събрание на НБС СЕБТ на 16 април 2016 г.

•НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ СЕРВИЗ ЕЛЕКТРОННА И БИТОВА ТЕХНИКА• София 1510, жк “Хаджи Димитър”, бл. 136, вх. В; тел/факс: 02 945 67 51 e-mail: nbs_set@mail.bg http://www.nbs-set.com ДО ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА НБС СЕБТ Управителният съвет на сдружението, проведе заседание на 14 … Има още

ЗАСЕДАНИЕ на УС, КК и КС – 22.02.2016 г.

•НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ СЕРВИЗ ЕЛЕКТРОННА И БИТОВА ТЕХНИКА• ДО Членовете на Управителен съвет на НБС СЕБТ Членовете на Контролната комисия Членовете на Консултативен съвет Уважаеми колеги, На основание чл. 38 ал.4 от Устава на сдружението НБС СЕБТ СВИКВАМ Заседание на … Има още