Покана за Общо събрание

До членовете на Национален Браншови Съюз
„ Сервиз на Електронна и Битова Техника“

ОТНОСНО: Общо събрание на НБС СЕБТ

Уважаеми колеги,

На основание чл. 27 oт Устава на сдружението, свиквам редовно
Общо събрание на 19 април 2024 г., което ще се проведе присъствено
от 10.00 ч. В залата на ПАН Сервиз – София ,Околовръстен път №80
при след дневен ред.

1. Отчет за работата на УС в периода 2023 г. Финансов отчет.
2. Проект на Програма за работа на УС за периода 2024 г.
3. приемане на Бюджет 2024 г
4. Разни

                                            С уважение:_________________

                                                              / Живко Димитров /

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.