ПИСМО ДО МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И КЗП ОТНОСНО ПАНДЕМИЯТА И ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

·НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ

New Logo -2 blanka final copy.jpg

СЕРВИЗ ЕЛЕКТРОННА И БИТОВА ТЕХНИКА·

  Член на съвета на браншовите организации в БТПП                

   Член на отрасловия/ браншови съвет за тристранно

    сътрудничество към  Министерство на икономиката.

   № 0318

   18.03.2020

   ДО

   Г-Н ЕМИЛ  КАРАНИКОЛОВ

   МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

   НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    КОПИЕ: ПРЕДСЕДАТЕЛ КЗП  Г-Н МАРГАРИТОВ

Относно: в Предложение за законови корекции по изпълнение на ЗЗП в условията на пандемия и извънредно положение.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ

 Браншовата ни организация обединява сервизни фирми за битова техника. Структурата на сервизите е изградена от няколко по-големи фирми, оторизирани директно от производителите или търговците на битова техника и множество малки фирми. Оторизираните фирми извършват гаранционните ремонти на продадената техника, ползвайки някои от  малките фирми в провинцията като под изпълнители.

На проведена на 16.03.2020г. онлайн среща на управителният съвет на браншовата организация с представители на сервизни фирми се стигна до вземане на решение да бъде сведена до Вашето внимание ситуацията, в която в момента се намира браншът, както и да се отправи предложение за взимане на законови мерки за коригиране на ЗЗП, свързано с изпълнение на гаранционни и извънгаранционни рекламации в условията на пандемия и извънредно положение. Към момента условията са форсмажорни и изискват съответни реакции и мерки. В противен случай сме изправени пред бъдеще без сервизна дейност на територията на Република България.

Фирмите от браншът изпитват затруднения по изпълнение на ЗЗП още от началото на 2020 г., когато в Китай бе установено наличието на COVID-19. Значителен дял от резервните части и консумативи се произвеждат там. След разпространение на заразата и в Европа, доставката на части и консумативи почти спря. Тези факти на практика обричат сервизната дейност. И големите, и малките сервизни фирми нямат възможност за удовлетворяване на изискването за изпълнение на рекламации в едномесечен срок, както е по ЗЗП.

С въвеждане на извънредно положение територията на Република България във връзка с пандемията на COVID-19 сервизни техници нямат право да посещават адреси на клиентите ни и да обслужват подадени рекламации. По този начин сервизните фирми нямат възможност за извършване на ремонтна дейност по удовлетворяването им.

Към този момент, всички доставки на вече заявени резервни части са блокирани. Това пречи на удовлетворяване на вече дадени рекламации – за тях също няма обективна възможност за изпълнение, което означава, че едномесечният законов срок за удовлетворяване на рекламациите не може да бъде спазен. Вече получихме официални писма от фирмите производители, които информират за невъзможност за доставки на резервни части и консумативи в условия на затваряне на границите на държавите, поразени от Корона вирус.

Молим за вашето съдействие за осигуряване на възможност браншът да работи и да продължи да съществува и след отмяната на извънредното положение. Надяваме се да оповестите официални насоки, както и да дадете възможност за времето на извънредното положение срокът за удовлетворяване на вече подадени рекламации да спира да тече. Подобна мярка беше въведена в банковия сектор за ипотечни кредити, както и при заплащането на битови сметки.

Разчитаме на Вашето съдействие за решаване на поставените въпроси. В противен случай фирмите ще изпаднат в реални нарушения, провокирани от обстоятелства, върху които нямат влияние. Партньорите-производители няма да удовлетворяват подмяна на гаранционни уреди, след като задължително са уведомили сервизите, че резервни части няма да се доставят в условията на затваряне на граници и пандемична обстановка. Това ще остави въпроса в ръцете на българските фирми и ще доведе до фалити.

Г-н Министър,

Управителният съвет на браншовата организация след проведената среща с фирмите от бранша, предлага ръководството на Министерството на икономиката да осъществи законови мерки за коригиране на задълженията на фирмите от малкия и среден бизнес по изпълнение на ЗЗП.

С уважение

Живко Димитров

Председател УС на браншовата организация                                                                         

Национален  Браншови  Съюз „Сервиз на Електронна и Битова Техника“  ЕИК 130845784

София 1510 ж.к. Хд. Димитър бл. 136 вх. В;  тел/факс : +352 2 945 67 51  GSM:088 724 5453    088 727 2650

E-mail: nbs_set@mail.bg     www.nbs-set.com

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.