Членство

Всеки желаещ да стане член на браншовия съюз се запознава с Устава и Моралния кодекс в раздел Документи. След като се убеди, че отговаря на условията на чл.9 и чл.13 от Устава, подава Заявление за членство и Анкетна карта до Управителния съвет /лично или по пощата/ на посочения адрес в раздел Контакти.                                                             Заявление за членство и Анкетна карта изтегли от тук:                                        1. заявление от ФЛ    2. заявление от ЮЛ

Банковата сметка за превод на суми по членски внос, дарения и други:                ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
IBAN: BG41FINV91501200251295    BIG: FINVBGSF   

                                        РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ на НБС СЕБТ: