ОБЯВА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА

ОБЩО СЪБРАНИЕ

НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ „СЕРВИЗ ЕЛЕКТРОННА И БИТОВА ТЕХНИКА“ СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НБС СЕБТ

Управителният съвет на сдружението, проведе заседание на 14.04.2022 г. и реши:

На основание чл.27 ал. 1 от Устава на сдружението, УС свиква „РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ“ на 17 май 2022 г. от 09.00 ч. в залата на хотел „ АКОРД” София бул. Владимир Вазов, № 17

ДНЕВЕН РЕД

 1. Отчет за работата на УС
 2. Финансов отчет за 2021 г.
 3. Проект за работна програма на УС за 2022 г.
 4. Приемане на финансовата рамка 2022 г. „Бюджет 2022“.
 5. Избор на нов състав от 3 члена на КК.
 6. Други.

Председател УС. Живко Хр. Димитров…………………………………………..

 • Членове на УС:
 • Димитър Лулчев………………………………………..
 • Станислав Симеоонов……………………………….
 • Ивайло Тодоров………………………………………..
 • Кирил Йовчев…………………………………………..

14.04.2022 г.              УС на НБС  “Сервиз на Електронна и Битова Техника”

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.