„ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ – III“ Плевен 22 април 2017 г.

РЕШЕНИЕ
на УС на НБС СЕБТ от заседанието проведено на 17.03.2017 г.
НБС СЕБТ да проведе „Техническа конференция – III “ в гр. Плевен на 22 април 2017г.
Техническата конференция ще бъде проведена в залата на хотел Кайлъка.
Темата на конференцията се изработва в момента и ще бъде обявена в най-скоро време.
Условията и организацията за участие ще бъдат публикувани тук.
Д. Лулчев
Председател УС на НБС СЕБТ
тел. за контакти. 0887272650
mail: nbs_set@mail.bg
lulchev@mail.bg
Живко Димитров
тел. за контакти 088 724 5453

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.