Заседание на УС, КК и КС

 • НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ

СЕРВИЗ ЕЛЕКТРОННА И БИТОВА ТЕХНИКА·

 

София 1510, жк “Хаджи Димитър”, бл. 136, вх. В; тел/факс: +359 2 945 67 51 email: nbs_set@mail.bg www.nbsset.com

 

 

Изх.№..00052017

До членовете на УС

 

До членовете на КК

 

До членовете на КС

 

ПОКАНА

 

На основание чл.38 ал. 1 т.4 от Устава на НБС СЕБТ

 

СВИКВАМ

 

Заседание на УС на НБС СЕБТ. Заседанието ще бъде проведено по Скайпа на 22.05.2017 г. от 18.00 ч.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. 1. Отчет за финансовата 2016 г.
 2. Предложение за Бюджет 2017 г.
 3. Предложение за провеждане на Общо събрание за 2017 г.
 4. Предложения за „Дневен ред на ОС“.
 • Отчет за работата на УС през 2018.6 г.
 • Отчет за финансовата 2016 г.
 • Приемане на план за работа на УС за 2017 г.
 • Приемане на Бюджет 2017 г.
 • Промени във форума.
 1. Фиксиране на дата за внасяне на чл. внос в „Правилника за имушествените вноски“.

 

Приложение:

 1. Финансов отчет 2016 г.
 2. Протокол на КК относно „Финансовия отчет“.
 3. Документ от „ДАЛ СИЯТ“ за наличност в касата на сдружението.
 4. Предложение на рамка за „Бюджет 2017“.

 

Предложения:

 1. Промени във форума – Димитър Овчаров
 2. Фиксиране на дата за внасяне на чл. внос – Бойко Божков

 

С уважение

Димитър Лулчев

Председател УС НБС СЕБТ

15.0502017 г.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.