За провеждане на Общо събрание на сдружението на 1 юни от 13.30 ч. в залата на хотел Рибарица /ВПК/.

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ
СЕРВИЗ ЕЛЕКТРОННА И БИТОВА ТЕХНИКА

София 1510, ж.к. “Хаджи Димитър”, бл. 136, вх. В; тел/факс: 02 945 67 51 e-mail: nbs_set@mail.bg http://www.nbs-set.com

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА НБС СЕБТ

Управителният съвет на сдружението, проведе заседание на 26.04.2019 г. и реши:

На основание чл.27 ал. 1 от Устава на сдружението УС свиква „ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ“ на 1 юни от 13.30 ч. в залата на хотел Рибарица /ВПК/.

ПОКАНА

УС на НБС СЕБТ поканва всички членове на сдружението и симпатизанти от бранша да присъстват на „ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ“

ДНЕВЕН РЕД

  1. Отчет на УС за 2018г.
  2. Предложение за Бюджет 2019 г.
  3. Промяна в състава на УС.
  4. Други.

26.04.2019 г. Председател на УС: ………………………………

София /Димитър К. Лулчев /

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.