УС на НБС СЕБТ свиква ОС

                     НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ

СЕРВИЗ ЕЛЕКТРОННА И БИТОВА ТЕХНИКА

София 1510, ж.к. “Хаджи Димитър”, бл. 136, вх. В; тел/факс:  02 945 67 51  e-mail: nbs_set@mail.bg  www.nbs-set.com

 

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА НБС СЕБТ

Управителният съвет на сдружението, проведе заседание на 22.02.2018 г. и реши:

На основание чл.27 ал. 1 от Устава на сдружението УС свиква „ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ“ на 14 април  2018 г. от 13.00 ч.  в залата на хотел „ ЯЕВ“ –

с. Соколица, общ. Карлово

ПОКАНА

УС на НБС СЕБТ поканва всички членове на сдружението и симпатизанти от бранша да присъстват на „ОТЧЕТНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ“

ДНЕВЕН РЕД

1. Кратък отчет за дейността през изминалия отчетен период.

2. Приемане на оставката на УС и на председателя на УС.

3. Избор на нов председател на УС.

4. Избор на нов УС.

5. Други.

 

11.03.2018 г.                                                    Председател на УС: ………………………………

София                                                                                                       /Димитър К. Лулчев /

 

 

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.