Курс за работа с озоноразрушаващи и парникови газове в хладилна и климатична техника

 

 

Колеги,

От 07 до 09.12.2016 г. се провежда курс за работа с озоноразрушаващи и парникови газове в хладилна и климатична техника в гр. Пловдив в сградата на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР. ПЛОВДИВ
гр. Пловдив 4003,
бул. ”Васил Априлов” №156

Тридневният курс завършва с изпит и издаване на сертификат от Браншовата камара на машиностроенето.

Цената на курса е 140 лв. и цената на изпита и издаване на Сертификат с 5 годишна валидност е 51 лв.

За контакти и записвания:

Христина Георгиева – 0895668950.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.