Покана за провеждане на Общо събрание на НБС СЕБТ на 16 април 2016 г.

•НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ
СЕРВИЗ ЕЛЕКТРОННА И БИТОВА ТЕХНИКА•

София 1510, жк “Хаджи Димитър”, бл. 136, вх. В; тел/факс: 02 945 67 51 e-mail: nbs_set@mail.bg http://www.nbs-set.com

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ

И СИМПАТИЗАНТИТЕ

НА НБС СЕБТ

Управителният съвет на сдружението, проведе заседание на 14 март 2016 г. и реши:

На основание чл.27 ал. 1 от Устава на сдружението свиква „ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ“ на 16 април 2016 г. от 09.00 ч. в залата на хотел Яница гр. Н. Загора

ПОКАНА

УС на НБС СЕБТ поканва всички членове на сдружението и симпатизанти от бранша, работещи в реалния сектор на икономиката да присъстват на „ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ“

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността на сдружението през 2015 г.
2. Финансов отчет от дейността на сдружението.
3. Приемане на финансовия „Бюджет-2016“ на сдружението.
4. Информиране за програма работа на УС през 2016 г.
5. Други.

14.03.2016 г. Председател на УС:……………./п/……………
София Димитър К. Лулчев

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.