ЗАСЕДАНИЕ на УС, КК и КС – 22.02.2016 г.

•НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ
СЕРВИЗ ЕЛЕКТРОННА И БИТОВА ТЕХНИКА•

ДО

Членовете на Управителен съвет на НБС СЕБТ

Членовете на Контролната комисия

Членовете на Консултативен съвет

Уважаеми колеги,

На основание чл. 38 ал.4 от Устава на сдружението НБС СЕБТ

СВИКВАМ
Заседание на Управителния съвет на НБС СЕБТ. Заседанието ще бъде проведено в гр. София в залата на panserviceauto.com с адрес: София – 1614, ул. Околовръстен път № 80 на 22.02.2016 г. от 10.00 ч. при следния

ДНЕВЕН РЕД № 1

1. Финансов отчет за 2015 г.
2. Приемане на проект за „Бюджет 2016 г.“.
3. Приемане на проект за „Програма 2016“ за работа на УС.

Програма

За работа на УС в периода 1.01.2016 да 31.12.2016 г.

1. Довършване на поетите ангажименти и незавършени от 2015 г.
2. Валидирането – легитимна форма за получаване на док. за проф. Квалификация за част от профе-сията. Необходимост за една част от от колегите работещи в бранша.
3. Изработване на учебна форма, която да съдейства на колегите от бранша да повишават своята квалификация.
4. Изработване на тематика за провеждане на пролетна и есенна среща – 2016 г.
5. Да бъде изработен анализ за състоянието на бранша – технически, икономически и правен.
6. Състоянието на организацията. Отговорност пред бранша. Членство в организацията.
7. Позициониране на НБС СЕБТ в обществото и пред държавната аминистрация с предложения за промени в закони и нормативни актове. Сътрудничество с МИ, МОН, МТСП, ПГ, БТПП и други
държавни институции.

Уважаеми колеги,

Тази “Покана” е отправена и към членовете на КК и КС. Поканата е отправена и към всички членове на НБС СЕБТ да присъстват и вземат активно участие в организационния живот на сдружението.

С уважение,

Димитър Лулчев

Председател УС на НБС СЕБТ

Пост адрес:

Хд. Димитър бл.136 вх.В ап.61

1510 София

Тел. 02 9456 751

GSM: 0887272650

E-mail: lulchev@mail.bg

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.