Консултативно заседание на УС на НБС СЕБТ

НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ
•СЕРВИЗ ЕЛЕКТРОННА И БИТОВА ТЕХНИКА•

Изх.№ 001/10.01.2017
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА УС, КК и КС

Уважаеми колеги,
На 16 януари свиквам консултативно „заседание“ на УС от 9.00 ч. в зала на х.Акорд.

Колеги, лошите метеорологични условия в страната възпрепятстват провеждането на първото за годината редовно свикано заседание на всички ръководни органи на сдружението. Предлагам, колегите от София и всички желаещи членове на сдружението, които имат възможност да присъстват на това предварително заседание-среща на която да се изработи програма за първото за 2017 г. редовно свикано заседание на УС, КК и КС. Членовете на УС , които нямат възможност да присъстват, ще участват на заседанието по „СКАЙПА“.
Заседанието няма да взима решения. Заседанието ще набележи програма за работа на УС, която ще бъде дискутирана на „Редовно свикано заседание на УС, КК и КС. Ще бъде определена и датата за провеждането.
Колеги изпратете Вашите предложения , които да бъдат предмет на дискусия предварително.

С уважение
Д. Лулчев – председател УС НБС СЕБТ
0887272650

София
10.01.2017г.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.