Дневен ред на заседанието

НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ
•СЕРВИЗ ЕЛЕКТРОННА И БИТОВА ТЕХНИКА•

Изх.№ 002/10.01.2017
ДНЕВЕН РЕД
I. Изработване на Програма за провеждане на УС на сдружението.
В програмата трябва да залегнат минимални задължителни мероприятия на УС за годината 2017 г.
1. Провеждане на УС през годината. Дати:……………………..
2. Провеждане на Браншови срещи /технически/.
3. Провеждане на Годишно Общо събрание.
II. Предложение за първо заседание на УС.
1. Дата, място за провеждането му.
2. Дискусия по финансовата 2016 г. и изработване предложение за Бюджет 2017 г.
3. Дискусия по състоянието на сдружението и мероприятия за подобряване на общото развитие на НБС.
4. Членство. Развитие.
5. Форум. Развитие.

Колеги, изпратете Вашите предложения по състоянието на сдружението и работата на УС и неговите помощни органи, които да помогнат за правилното развитие на организацията.

С уважение
Д. Лулчев – Председател на УС
0887 272 651
Mail: nbs_set@mail.bg
lulchev@mail.bg
12.01.2017 г.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.