Зов за помощ за колега от Сърбия

Колеги,
От http://fanzo.org/forum/ получихме известие за колегата Zoran/Birocip/ със сериозен здравословен проблем.
Установен рак на дебелото черво и претърпял операция през юли.                              Сръбските колеги се организират и събират финанси за да подпомогнат лечението на колегата. В УС установихме, че не е възможно да помогнем от касата на съюза,
счетоводно не може да се отчете.
Предлагам да наберем доброволни вноски, кой колко прецени и да облекчим лечението на колегата.
Набирателната сметка е тази:
ПИБ – София
IBAN:BG69FINV91501000000499
Бойко Божков

и мисля до десетина дни да реализираме помощта.
След приключване на набирането ще публикувам извлечение от сметката и отчет на средствата.

– Набирането на дарения приключи. Събраната сума от е 766 лв. Благодаря на всички колеги за участието в тази благородна инициатива.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.