Извъредно заседание на Управителния съвет на НБС СЕБТ

·НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ
СЕРВИЗ ЕЛЕКТРОННА И БИТОВА ТЕХНИКА·
София 1510, жк “Хаджи Димитър”, бл. 136, вх. В; тел/факс: 02 945 67 51 e-mail: nbs_set@mail.bg www.nbs-set.c
Изх.№………………… ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КК

ПОКАНА

На основание чл. 38 ал.4 от Устава на НБС СЕБТ

СВИКВАМ

Извъредно заседание на Управителния съвет на НБС СЕБТ. Заседанието ще бъде проведено по скайпа на 1.09.2014 г. от 17.00 ч. при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Определяне и гласуване на “Дневен ред” за Общо събрание..
2. Определяне дата, час и място за провеждане на Общо събра-
ние.
3. Гласуване на решение за насрочване на извъредно Общо събрание на НБС СЕБТ.

28.08.2014 г Председател УС:…../п/………..
София / Д. Лулчев /

 

 

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.