ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НБС СЕБТ

Мнение от dimi » Нед Фев 24, 2013 10:38 am
ПОКАНА

Уважаеми г-н ………………………………
Моля да присъствате на предстоящото Общо събрание на НБС Сервиз на електронна, битова, аудиовизуална, офис, телекомуникационна и климатична техника. Информирайте УС или Председателя на организацията за да Ви бъде подсигурено нощуване преди деня на провеждане на ОС.

Уважаеми колеги, членове на НБС СЕБТ.
Днес 15 02 2013 от 17.00 ч УС и КК проведе своето редовно свикано заседание.
По т.1 от Дневния ред УС взе следното решение:
УС на НБС СЕБТ
СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на 15 март 2013 г. от 10.00 ч. в град София
в залата на х. Акорд бул. Вл. Вазов №17
ДНЕВЕН РЕД

1.Отчет за дейноста на организацията за 2012 г.
2.Финансов отчет за 2012 г.
3.Програма за развитие на организацията през 2013 г.
4.Проект за промяна в УСТАВА.
5.Проект за промяна в структурата на управление на НБС
6.Приемане на документи съпровождащи работата на УС.
7.Промени в състава на УС.
8.Приемане на Бюджет 2013 г.
9. Други.

Уважаеми г-н ……………………..,
Вашите въпроси, които искате да бъдат включени на предстоящото ОС, моля да ми бъдат изпратени своевременно за да бъдат включени в разискванията. Документи по ОС ще бъдат публикувани на сайта – форума “Административен форум” – Административни дискусии.
Уважаеми колеги, ОС е форума където можете да убедите браншовото съсловие във Вашата идеология за промяна в НБС СЕБТ.

23 02 2013 г. С уважение : Димитър Лулчев

№ 0

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.