ЕСЕННА БРАНШОВА СРЕЩА

·НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ
СЕРВИЗ ЕЛЕКТРОННА И БИТОВА ТЕХНИКА·

София 1510, жк “Хаджи Димитър”, бл. 136, вх. В; тел/факс: +359 2 945 67 51 e-mail: nbs_set@mail.bg www.nbs-set.com

Изх.№………………

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НБС СЕБТ

П О К А Н А

Уважаеми колеги,
УС на свое заседание взе решение, Есенната среща да бъде проведена на 3 и 4 ноември 2012 г в град Трявна.
Заявка за участие ще изпращате до г-жа Светла Наумова – КСП.

Забележка: В следващите дни ще получите информация за банковата сметка и телефон за контакт на който ще се правят заявките.

20.09.2012 г. Димитър Лулчев
София Председател на УС на НБС СЕБТ

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.