Решения от Общото събрание на НБС СЕБТ

Решения от Общото събрание на НБС СЕБТ

Уважаеми колеги,
На 30 май 2015 г. НБС СЕБТ проведе Отчетно изборно ОС в к.с Чифлика. Публикувам резюме от решенията на Общото събрание.
1. Отчет за дейноста на сдружението от 2002 г до 2015 г. – дискусия.
2. Обсъждане на стратегията по нейните положителни и отрицателни страни в работата на УС.
3. Ревизионен доклад на Контролната комисия
4. Подаване и приемане  оставката на УС – дискусия
5. Подаване и приемане  оставката на Председателя на сдружението – дискусия
6. Предложения и разисквания по избора на Председател и членове на УС.
7. Избрани чрез гласуване:
Димитър К. Лулчев – председател
Димитър Ф. Овчаров – член на УС
Живко Х. Димитров – член на УС
Бойко Р. Божков – член на УС
Слави Симеонов – член на УС
Пламен Стойков -с пълномощно за Йонко Йонков член на УС
Ивайло Тодоров – с пълномощно за Чавдар Стоянов

На следващия ден.
Открито заседание на УС КК и КС
Решение:
1. УС възлага на КИО да приведе правилата във форума съгласно Устава и Моралния кодекс. Предложените текстове да бъдат предложени на УС за одобряване и съгласуване.
2. УС да предложи нова структура в КИО.
3. Председателя на УС да представи на членовете на УС длъжностно разпределение за управление на сдружението.
4. Следващо заседание на УС до края на следващата седмица.

01.06.2015 Председател УС Д. Лулчев

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.