Област Благоевград

–––––––––––––––––––––––––––––––

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ЕТ – Любен Джамбазов                                                                                                      – управител – Ангел Джамбазов, гр.Гоце Делчев ул. Даме Груев, 18a

адрес на сервиза ул. Даскал Господин, 13

тел.0887227649,0894364402

email: angel2809@abv.bg

сервизирана техника – бяла и климатична

IMG_20160604_185721

–––––––––––––––––––––––––––––––