Област Смолян

–––––––––––––––––––––––––––––––

СМОЛЯН

 Хаджиев ЕООД    управител – Ясен Хаджиев                                                           адрес  Смолян ул. „Родопи” 63  и ул,”З,Стоянов” 12                                                         телефони за контакт- 0888237081                                                                                               email: jhadgiev@abv.bg

Сервизирана техника – черна, бяла техника и професионална кухненско и перилно оборудване

–––––––––––––––––––––––––––––––

ЗЛАТОГРАД

–––––––––––––––––––––––––––––––