Област Стара Загора

–––––––––––––––––––––––––––––––

СТАРА ЗАГОРА

Сервизен център: „ПЕТРОВ ЕЛЕКТРОНИКА“ЕООД – управител Тодор Петров
гр.Стара Загора ул.“поп Минчо Кънчев“142
тел.042/651551 и моб.тел.0889780887
e-mail: tpetrov@sz.inetg.bg
ГАРАНЦИОНЕН И ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ЧЕРНА И ДРЕБНА БЯЛА ТЕХНИКА.

–––––––––––––––––––––––––––––––