Област Перник

–––––––––––––––––––––––––––––––

РАДОМИР

ТВ сервиз – Управител – Божидар Димитров  IMG_20160609_162712_HDR                                                               Радомир, пл.В.Въстание бл.4                                                                                    тел:0888674848  е-mail:bpd_tv@abv.bg                                             Ремонт на битова техника

–––––––––––––––––––––––––––––––