Област Велико Търново

–––––––––––––––––––––––––––––––-

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

–––––––––––––––––––––––––––––––-

ЕЛЕНА

ЕТ “ Йордан Симеонов“ Йордан Симеонов – управител    elena                                      ул. „Иларион Макариополски № 42                                 тел. 0878669736                                                                    email: jordan64e@abv.bg                                                     skype: jordan64e                                                       Черна и бяла техника (без хладилна и климатична)

–––––––––––––––––––––––––––––––