Цели и задачи

  1. Представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните, обществените и международните органи и организации.
  2. Съдейства за развитието на браншовото съсловие и утвърждаването на техния престиж.
  3. Обединява интересите на своите членове, подпомага тяхното развитие за осъществяване на ефективна и преуспяваща стопанска дейност.