История

Съюзът е браншова организация от инженери и техници извършващи дейност в областта на електрониката.Създаден през 2002 г. с учредителен акт 984/ 2002 г. от 12 учредители. В момента в организацията членуват 76 фирми и 10 физически лица от цялата страна.

Основна цел на НБС е да защитава интересите на своите членове, а повишаването на квалификацията е основен приоритет в дейността и.

В началото бе създаден РБС. След три общи събрания РБС прерастна в НБС. До момента са проведени пет национални срещи, които бяха посетени масово и доведоха до консолидиране на членската маса в браншовото съсловие.

През този период от време, организацията проведе редица срещи с държавната администрация.

Продължилите няколко месеца разговори с Министерството на финансите по данъчната политика завършиха с намаляването на “Патента” за 2004 г. средно с 18% за страната, а за някои градове достигна 50%.

След проведените разговори със Синдикатите, като членове на комисията за тристранно сътрудничество, се коригираха минималните осигурителни прагове.

По време на “ПЕТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА – ВРАЦА-2004” с председателя на КТЗП, съюзът подписа МЕМОРАНДУМ за сътрудничество мeжду двете организации.

Очакваният резултат е да се възстанови и укрепи доверието на клиента към браншовото съсловие. От своя страна НБС СЕБТ ще отговори с гарантирано качествено и лоялно отношение към обществото.