Ръководство

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

1. ЖИВКО ДИМИТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
имейл: j.dimitrov@abv.bg
тел: 088 724 5453

2. ДИМИТЪР  ЛУЛЧЕВ – ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
Финанси и членство
имейл: lulchev@mail.bg
тел: 0887 272 650

3. СТАНИСЛАВ СИМЕОНОВ – ЧЛЕН УС
имейл: slavi@galacticaservice.com
тел: 087 719 0544

4. ИВАЙЛО ТОДОРОВ – ЧЛЕН УС
Представляващ го в УС инж. Чавдар Стоянов
имейл: kassy@abv.bg
тел: 089 797 1568

5. КИРИЛ ЙОВЧЕВ – ЧЛЕН УС
имейл: diko63@mail.bg
тел: 089 865 9503

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

1. ЛЮДМИЛ МИХАЙЛОВ- ПРЕДСЕДАТЕЛ

2. СВЕТЛАНА НАУМОВА – ЧЛЕН

3. ЛЮБОМИР АВРАМОВ – ЧЛЕН

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

1. МИРОСЛАВ АНДРЕЕВ – ВАРНА

2. НИКОЛАЙ ГРАМЧОВ – СОФИЯ

3. ИВАН СЕЙМЕНСКИ – БЛАГОЕВГРАД

4. ИЛИЯН ИЛИЕВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5. СТОЯН НАЙДЕНОВ – ПЛОВДИВ

6. ЯСЕН ХАДЖИЕВ – СМОЛЯН

7. ИВАН КОЦЕВ – ЛОВЕЧ

8. ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ – БОТЕВГРАД

9. ХРИСТО КРИВИРАЛЧЕВ – ЗЛАТИЦА